Sign in

Tech 💻 • Vaccinations ⚗️ • Science 🔬 • Misinformation 🗞 • Factchecker 💡


1Password

Een van de beste wachtwoord-managers. Mooi design, goede versleuteling en veel opties. Wil je dat data in de EU (Duitsland) wordt opgeslagen? Dan kun je een account aanmaken via .eu


Nepnieuws

De grootste verspreider van nepnieuws is de…

Mario van Woensel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store