Hoe onze ‘staatsomroep’ de overheid structureel dwarszit

Ik schreef eerder al dat Nieuwsuur, NOS, RTL en de andere reguliere media niet passen in de complotfantasie van sommige mensen. Ze schrijven niet blind wat de overheid welgevallig is, maar bezorgen de overheid juist structureel problemen en hoofdpijn. Een overzicht met voorbeelden (die ik blijf updaten) 🗞

Mocht je iemand tegenkomen die vastgeroest zit in het bekende ‘corrupte staatsmedia’ geloof, deel dan gewoon dit artikel en ga verder met je dag 🌇

Een overzicht van journalist Rudy Bouma met onthullingen
 • Een fraudesysteem van de Belastingdienst kwam in opspraak na onderzoek van Trouw en RTL Nieuws: het systeem voldeed niet aan de privacywetgeving en is na hun onderzoek offline gehaald [1, 2, 3]
 • De toeslagenaffaire die leidde tot het aftreden van politici en het terugbetalen van geld aan ouders, werd onthuld door Trouw en RTL Nieuws. Ze kregen er dan ook meerdere prijzen voor [1, 2, 3, 4, 5]
 • Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek dat overheidssubsidie voor het depressiegala vooral ging naar de directie en het management [1, 2]
 • NRC en NOS onthulde dat de overheid wist dat de luchtaanval op een IS-fabriek riskant was, maar het toch uitvoerde. Bij de aanval zijn 70 burgers omgekomen. Ze wonnen voor dit onderzoek een Tegel [1, 2, 3, 4]
 • Meermaals schreef Nieuwsuur over slechte controles van het UWV op uitkeringen, waardoor grootschalige fraude kon plaatsvinden [1, 2, 3]
 • RTL Nieuws onthulde dat diverse ministeries op grote schaal eigen wetten en regels overtraden bij het het vrijgeven van documenten [1]
 • Het kabinet-Rutte 3 maakte beloften over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers niet waar, onthulde Nieuwsuur [1]
 • Ophef over het wachtgeld van politici, waaronder Klaas Dijkhoff, ontstond nadat de Volkskrant documenten had opgevraagd en schreef over de wachtgeldregeling [1]
 • Nieuwsuur onthulde dat het ministerie van Justitie jarenlang onderzoek naar het Nederlandse drugsbeleid manipuleerde en het WODC onder druk zette [1, 2, 3]
 • Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat topambtenaren en andere politici zich bemoeiden met een rechtszaak tegen Geert Wilders [1]
 • Een onderzoek van de Volkskrant wees uit dat Halbe Zijlstra had gelogen over zijn ontmoeting met Vladimir Poetin. Uiteindelijk moest hij het toegeven en trad hij af [1]
 • Nederland steunde een terreurgroepering in Syrië, bleek uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur [1, 2]
 • De bonnetjesaffaire werd onthuld door Nieuwsuur en leidde tot het aftreden van diverse politici, waaronder een minister en een staatssecretaris [1, 2]
 • Uit onderzoek van NOS bleek dat het ministerie van Economische Zaken geheime afspraken maakte met Shell en Exxon over de gaswinning in Groningen [1]
 • Corona-systemen van de GGD waren onveilig, waardoor medewerkers gegevens van burgers konden verhandelen. Het werd onthuld door RTL Nieuws, waarna ook Nieuwsuur, NOS en de Volkskrant onderzoek deden [1, 2, 3, 4, 5]
 • Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek dat medewerkers van de corona-testlijn bij persoonsgegevens van mensen konden, terwijl dat niet mocht volgens de privacywetgeving [1]
 • Nieuwsuur onthulde dat de inspectie nauwelijks actie ondernam bij meldingen van een onveilige werksituatie voor arbeidsmigranten [1]
 • NOS vroeg mails op waaruit bleek dat het ministerie van Infrastructuur een milieurapport over Schiphol zowel schreef als beoordeelde [1]

Kijk ook eens naar de lijst met winnaars van De Tegel: een prijs die wordt uitgereikt voor uitmuntende journalistiek, zoals onderzoeken, interviews, documentaires en achtergronden 🥇

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store